Analiza porównawcza bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza porównawcza bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego

Abstrakt

1. ćele i zakres analizy2. Ogólne cechy systemów transportu (człowiek w systemie transportu, infrastruktura techniczna, ruch i przewozy)3. Wypadki transportowe (liczby i wskaźniki wypadków, okoliczności i przyczyny wypadków)4. Zarządzanie bezpieczeństwem (struktury organizacyjne i ich kompetencje, monitoring i badania wypadków)5. Podsumowanie i zalecenia do dalszych działań

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. - T. I strony 466 - 480
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Michalski L.: Analiza porównawcza bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego// Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce. - T. I/ ed. red. R. Krystek. Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s.466-480
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi