IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela

Abstrakt

W maju 2007r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył Konsorcjum Naukowemu, kierowanemu przez Politechnike Gdańską, realizacje trzyletniego projektu Badawczego pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu''. Projektowi nadano akronim ZEUS. Głównym celem projektu jest stworzenie przez badania naukowe merytorycznych podstaw dla rozwoju integracji bezpieczeństwa transportu w Polsce, traktując tę integrację jako warunek poprawy jakości zarządzania bezpieczeństwem transportu i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 111 - 112,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krystek R.: IV program brd Unii Europejskiej : Bezpieczeństwo ruchu drogowego prawem i obowiązkiem każdego obywatela// Drogownictwo. -., nr. nr 4 (2010), s.111-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi