Analiza sieci bezprzewodowych serii IEEE 802.15.x - Bluetooth (BT), UWB i ZigBee - z transmisją wieloetapową. Część II - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza sieci bezprzewodowych serii IEEE 802.15.x - Bluetooth (BT), UWB i ZigBee - z transmisją wieloetapową. Część II

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ogólną koncepcję pracy bezprzewodowych sieci mesh (Wireless Mesh Networks - WMNs), tj. sieci ad hoc z topologią złożoną (kratową) i z transmisją wieloetapową. Opisano podstawowe problemy projektowania i implementacji sieci WMN. Przedstawiono ogólne założenia nowego standardu IEEE 802.15.5 - WPAN Mesh. Skoncentrowano się przy tym na opisie i analizie bezprzewodowych sieci złożonych typu WPAN, realizowanych z wykorzystaniem technologii Bluetooth - BT (IEEE 802.15.1), Ultra Wideband - UWB (IEEE 802.15.3) oraz ZigBee (IEEE 802.15.4), podając też przykładowe scenariusze pracy. Zwrócono uwagę na zastosowania sieci WMN - IEEE 802.15.x jako sieci sensorowych i rozwiązań do komunikacji urządzeń elektroniki użytkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1023 - 1028,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gierłowski K., Klajbor T., Woźniak J.: Analiza sieci bezprzewodowych serii IEEE 802.15.x - Bluetooth (BT), UWB i ZigBee - z transmisją wieloetapową. Część II// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 11 (2008), s.1023-1028
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi