Analiza stanu polaryzacji światła w układach optycznej tomografii koherentnej dla badań struktury materiałów optoelektronicznych i mikroelektronicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza stanu polaryzacji światła w układach optycznej tomografii koherentnej dla badań struktury materiałów optoelektronicznych i mikroelektronicznych

Abstrakt

Tematem rozprawy jest analiza stanu polaryzacji światła w optycznej tomografii koherentnej (OCT). Zagadnienie to dotyczy pomiaru stanu polaryzacji światła wsteczne odbitego lub wstecznie rozproszonego przez wewnętrzną strukturę badanego obiektu. Umożliwia to badanie właściwości optycznie anizotropowych materiałów, co pozwala na charakteryzację i rozróżnianie warstw tworzących wewnętrzną strukturę badanego obiektu oraz śledzenie zjawisk zachodzących w jego wnętrzu. Celem badania optycznych właściwości anizotropowych obiektów jest ich diagnostyka i ocena jakości, co pozwoli zweryfikować postawiona w pracy tezę: "Zastosowanie analizy polarymetrycznej w optycznej tomografii koherentnej rozszerza właściwości metrologiczne systemu pomiarowego o badanie anizotropii struktury warstwowej obiektów technicznych, co umożliwi zastosowanie PS-OCT (OCT z analizą stanu polaryzacji) do monitorowania zmian struktury obiektów technicznych".Zakres tematyki obejmuje analizę interferometrii niskokoherentnej oraz niskokoherentnych metod pomiaru stanu polaryzacji światła, opracowanie i implementację rozwiązań w systemie OCT przeznaczonym do badania obiektów niebiologicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano użyteczność analizy stanu polaryzacji światła w optycznej tomografii koherentnej do badania obiektów technicznych o zróżnicowanych właściwościach optycznych. Zakres potencjalnych zastosowań metody obejmuje monitorowanie aktualnego stanu obiektu, diagnostyka, badanie struktury i jakości warstw tworzących obiekt, analizę parametryczną obiektu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi