Analiza wymiarowa modelu zadania odwrotnego dla przepływu nieściśliwego, lepkiego we współrzędnych funkcji prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wymiarowa modelu zadania odwrotnego dla przepływu nieściśliwego, lepkiego we współrzędnych funkcji prądu

Abstrakt

W artykule omówiono analizę wymiarową sformułowania równań Naviera-Stokesa dla przepływów nieściśliwych, lepkich, zapisanego we współrzędnych funkcji prądu (von Misesa). Wykazano, że dla przepływów o dominującym kierunku prędkości, część członów dyfuzyjnych stanowi zaniedbywalnie małą część równania pędu. Możliwe staje się uproszczenie tych członów, przy niewielkiej stracie dokładności rozwiązania. Omówione uproszczenia zaimplementowano w istniejącym kodzie numerycznym zagadnienia odwrotnego. Wyniki numeryczne modelu pełnego i uproszczonego porównano, uzyskując potwierdzenie wniosków przeprowadzonej analizy wymiarowej. Zbadano także wpływ proponowanych uproszczeń na czasochłonność algorytmu obliczeniowego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii strony 163 - 170
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Butterweck M.: Analiza wymiarowa modelu zadania odwrotnego dla przepływu nieściśliwego, lepkiego we współrzędnych funkcji prądu// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wyd. Wydział Mechaniczny PG, 2011, s.163-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi