Studium kubaturowe dla Młodego Miasta - analiza rozwiązań projektowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studium kubaturowe dla Młodego Miasta - analiza rozwiązań projektowych

Abstrakt

Studium Kubaturowe dla Młodego Miasta jest opracowaniem projektowym uszczegóławiającym ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mającym za zadanie ułatwić pracę właściciela terenu - firmy Synergia '99 sp. z o.o. z przyszłymi deweloperami, władzami miasta i jego mieszkańcami. Jest trójwymiarową wizją potencjalnej zabudowy nowej części śródmieścia Gdańska, zawierającą warunki brzegowe, rozmieszczenie funkcji śródmiejskich, bilans projektowanych powierzchni zabudowy, gabaryty obiektów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Lorens P., Załuski D., Ledwoń S.: Studium kubaturowe dla Młodego Miasta - analiza rozwiązań projektowych // . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi