Analizator do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analizator do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

Abstrakt

W artykule przedstawiono metode pomiaru impedancji oparta na próbkowaniu i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pomiarowych w zastosowaniu do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Metoda została zaimplementowana w analizatorze EIS składającym się z potencjostatu, generatora z cyfrowa syntezą częstotliwości i woltomierza wektorowego. Omówiono podstawy teoretyczne metody pomiaru impedancji i konstrukcji analizatora EIS. Zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzane zrealizowanym prototypem oraz ocenę dokładności pomiaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 9, strony 15 - 22,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hoja J., Lentka G.: Analizator do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 9., nr. nr. 4 (2006), s.15-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi