Analysis of electrochemical noise by means bispectral techniques - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of electrochemical noise by means bispectral techniques

Abstrakt

Procesy o charakterze nieliniowym są często spotykane w praktyce pomiarów elektrochemicznych oraz korozyjnych. Przykładem mogą być procesy elektrodowe kontrolowane aktywacyjnie, dla których często stosowanym podejściem jest linearyzacja. W niniejszym, wprowadzającym doniesieniu przedstawione zostały możliwości analizy nieliniowości szumu elektrochemicznego z wykorzystaniem widm wyższych rzędów. W pracy przedstawiono wyniki analizy przebiegów szumów uzyskanych na drodze symulacji oraz rejestrowanych w układach elektrochemicznych poddawanych polaryzacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY strony 109 - 116,
ISSN: 1432-8488
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Zieliński A.: Analysis of electrochemical noise by means bispectral techniques// JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY. -., nr. nr 11 (2006), s.109-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi