Analysis of spectral data by complementary methods. Inspection of the molecular complex in N,N-dimethylformamide - methanol mixtures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of spectral data by complementary methods. Inspection of the molecular complex in N,N-dimethylformamide - methanol mixtures

Abstrakt

Dane widmowe FTIR mieszanin N,N-dimetyloformamidu z metanolem poddano anlizie faktorowej oraz analizie metodą ważonych widm różnicowych. Przydatność obu metod analizy w odniesieniu do układów z wiązaniem wodorowym poddano krytycznej dyskusji. Stwierdzono obecność kompleksu molekularnego typu 1:1 w całym zakresie składów mieszanin. Forma tego kompleksu zależy jednak od składu roztworu. Postulowano występowanie słabych wiązań wodorowych typu CH...O.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stangret J., Kamieńska-Piotrowicz E., Szymańska-Cybulska J.: Analysis of spectral data by complementary methods. Inspection of the molecular complex in N,N-dimethylformamide - methanol mixtures// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi