Analysis of the grain boundary conductivity for nanocrystalline doped ceria using the brick layer model. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of the grain boundary conductivity for nanocrystalline doped ceria using the brick layer model.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań elektrycznych i mikrostrukturalnych ceru domieszkowanego itrem. Gęste i nanokrystaliczne filmy przygotowane zostały z użyciem prekursorów polimerowych na szafirze. Konduktancja elektryczna była badana w funkcji temperatury syntezy, która jest skorelowana z wielkością ziaren. Otrzymano mniejszą konduktancję nanokrystalicznego filmu ceru w porównaniu z próbkami ceramicznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi