Analysis of the Suitability of Selected Data Tranmission Systems in RSMAD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of the Suitability of Selected Data Tranmission Systems in RSMAD

Abstrakt

This paper analyses the suitability of the selected radio communication systems currently used for data transmission, or usable in the future, in Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (in short RSMAD). The paper also presents the advantages and disadvantages of each systems, paying particular attention to features that directly affect the suitability of the solution in the RSMAD system. An important element of this work is also an analysis of safety and review and evaluation of effectiveness of mechanisms for cryptographic data protection, in chosen data transmission systems used in the RSMAD system. Analysis were performed for systems such as: GSM (GPRS, EDGE), UMTS (HSPA/HSPA+), LTE, TETRA/TETRA-TEDS and WiMAX.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Communications in Computer and Information Science strony 241 - 248,
ISSN: 1865-0929
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sokół M., Gajewski S., Gajewska M.: Analysis of the Suitability of Selected Data Tranmission Systems in RSMAD// COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE. -., nr. No 239 (2011), s.241-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi