Analytical-numerical approach to solve the transport equation for steady gradually varied flow in open channel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analytical-numerical approach to solve the transport equation for steady gradually varied flow in open channel

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę rozwiązania równania transportu adwekcyjno-dyfuzyjnego w przypadku ustalonego niejednostajnego przepływu w kanałach otwartych. Metoda wykorzystuje technikę dekompozycji. Do rozwiązania równania adwekcji-dyfuzji zastosowano analityczne rozwiązanie w postaci odpowiedzi impulsowej liniowego równania adwekcji-dyfuzji. Dokonano adaptacji metody dla przypadku ze zmiennymi parametrami. Do rozwiązania drugiej części równania transportu, zawierającej człon źródłowy, zastosowano metodę różnic skończonych. W efekcie uzyskano algorytm rozwiązania niegenerujący dyfuzji numerycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szymkiewicz R., Weinerowska-Bords K.: Analytical-numerical approach to solve the transport equation for steady gradually varied flow in open channel// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi