Antitumor imidazoacridinone derivative C-1311 induces cell cycle arrest and cellular senescence-like phenotypic changes in human non-small lung A549 cancer cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antitumor imidazoacridinone derivative C-1311 induces cell cycle arrest and cellular senescence-like phenotypic changes in human non-small lung A549 cancer cells

Abstrakt

Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie rodzaju odpowiedzi komórkowej indukowanej przez pochodną C1311 w komórkach ludzkiego, niedrobnokomórkowego raka płuc A549, wyselekcjonowanych do badań ze względu na wysoką wrażliwość na działanie pochodnej C-1311. Wszystkie eksperymenty przeprowadzone zostały przy stężeniu hamującym proliferację komórek nowotworowych w 80%. Badania z wykorzystaniem techniki cytometrii przepływowej oraz mikroskopii fluorescencyjnej i świetlnej wykazały, że główną odpowiedzią badanej linii komórek ludzkiego niedrobnokomórkowego raka płuc A549 na działanie pochodnej imidazoakrydonu C-1311 jest zahamowaniu proliferacji komórek w fazie G1 i G2/M cyklu komórkowego oraz indukcja procesu przyspieszonego starzenia komórkowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 55,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Polewska J., Augustin E., Nowak-Ziatyk D., Konopa J.: Antitumor imidazoacridinone derivative C-1311 induces cell cycle arrest and cellular senescence-like phenotypic changes in human non-small lung A549 cancer cells// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 55., nr. Suppl. 3 (2008),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi