Imidazoacridinone C-1311 induces both autophagy and senescence in human lung cancer A549 cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Imidazoacridinone C-1311 induces both autophagy and senescence in human lung cancer A549 cells

Abstrakt

Niedrobnokomórkowy rak płuc (ang. NSCLC, non-small cell lung cancer), stanowiący blisko 80-87% wszystkich przypadków, jest najczęściej występującą formą raka płuc. Skuteczność dotychczas stosowanych chemoterapeutyków w stosunku do tej formy raka jest bardzo ograniczona dlatego poszukuje się nowych związków o lepszych właściwościach leczniczych. Imidazoakrydon C-1311 wykazuje wysoką aktywność cytotoksyczną wobec komórek niedrobnokomórkowego raka płuc A549, indukując w tych komórkach proces przedwczesnego starzenia. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że pochodna C-1311 powoduje zahamowanie proliferacji starzejących się komórek A549 w fazie G1 oraz tetraploidalnej fazie G1. Za zahamowanie cyklu życiowego komórek A549 odpowiedzialne jest białko p21 na drodze zależnej od białka p53, których ilość wzrasta w komórkach wraz z wydłużaniem czasu inkubacji. Równolegle do procesu przedwczesnego starzenia pochodna C-1311 indukuje proces autofagii w całej badanej populacji komórek, na co wskazuje akumulacja kwaśnych organelli (AVO) oraz konwersja białka MAP1-LC3 do formy LC3-II. Ponadto przeprowadzone badania wykazały, że zablokowanie procesu autofagii w komórkach A549 inkubowanych z pochodną C-1311, przy użyciu 3-metyloadeniny, znacznie zmniejsza i opóźniaj pojawienie się cech fenotypowych charakterystycznych dla procesu starzenia komórkowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 57,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koprowska J., Skwarska A., Augustin E., Konopa J.: Imidazoacridinone C-1311 induces both autophagy and senescence in human lung cancer A549 cells// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 57., nr. supl. 4 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi