Application of an online judge & contester system in academic tuition - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of an online judge & contester system in academic tuition

Abstrakt

Praca zawiera opis systemu typu ''Online judge & contester'' o nazwie SPOJ, wykorzystywanego do zdalnej nauki programowania. Został on pomyślnie wdrożony w nauczaniu informatyki na Politechnice Gdańskiej. Omówiono zasadę działania i mechanizmy bezpieczeństwa systemu SPOJ. Przedstawiono wnioski z doświadczeń przy stosowaniu tego typu systemów w nauczaniu na etapie studiów 1. i 2. stopnia w ciągu ostatnich czterech lat.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ICWL 2007 : Proceedings of the 6th International Conference of Web-based Learning, Edinburgh, United Kingdom 15-17 August, 2007 strony 302 - 308
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kosowski A., Małafiejski M., Noiński T.: Application of an online judge & contester system in academic tuition // ICWL 2007 : Proceedings of the 6th International Conference of Web-based Learning, Edinburgh, United Kingdom 15-17 August, 2007/ ed. eds: F. Li, H. Leung, R. Lau, Q. Li. Edinburgh: University of Edinburgh, 2007, s.302-308
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi