Application of artificial neural networks (ANN) as multiple degradation classifiers in thermal and flow diagnostics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of artificial neural networks (ANN) as multiple degradation classifiers in thermal and flow diagnostics

Abstrakt

Przedyskutowano problem zwiększenia dokładności rozpoznawania wielokrotnych degradacji eksploatacyjnych urządzeń składowych dużych obiektów energetycznych. Zastosowani sieć neuronową (SSN) o skokowych funkcjach przejścia. Sprawdzono możliwości przyspieszenia treningu sieci neuronowych. Zastosowano modułową metodę budowy SSN, polegającą na dedykowaniu pojedynczej sieci do rozpoznawania tylko jednego typu degradacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: Application of artificial neural networks (ANN) as multiple degradation classifiers in thermal and flow diagnostics// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi