Asperities and deformations of hyper elastic joint cartilages in cultivation aspects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Asperities and deformations of hyper elastic joint cartilages in cultivation aspects

Abstrakt

Praca opisuje wyniki badań procesu hodowli chrząstki stawowej w bioreaktorze podczas nieustalonego laminarnego przepływu nienewtonowskiej biologicznej cieczy odżywczej wokół chrząstki spoczywającej na rusztowaniu bioreaktora. Badania takie wymagają eksperymentalnego pomiaru chropowatości powierzchni chrząstki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Asperities and deformations of hyper elastic joint cartilages in cultivation aspects // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi