Automatic conversion of legacy applications into services in beesycluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatic conversion of legacy applications into services in beesycluster

Abstrakt

Przedstawiono rozwiązanie, dzieki któremu uzytkownikw prosty sposób uzyskuje mozliwość automatycznej konwersji aplikacji dostępnych w systemach Unix do usług w systemie BeesyCluster. system BeesyCluster stanowi warstę pośredniczącą w dostepie do sieci klasrów poprzez WWW. Aby zapewnić szeroki zakres dostępnych usług mozliwa jest konwersja wielu pakietów linuksowych jednoczesnie. narzędzie umozliwia na podstawie wydobytych informacji automatyczną publikację i klasyfikację usług w systemie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 21 - 26,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarnul P., Kuryłowicz J.: Automatic conversion of legacy applications into services in beesycluster// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.21-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi