Środowisko agentowe w BeesyCluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środowisko agentowe w BeesyCluster

Abstrakt

System BeesyCluster pozwala na udostępnianie i integrowanieusług (np. obliczeniowych) w środowisku rozproszonym. Korzystając zudostępnionych usług, oraz funkcji zarządzania usługami i przepływem danych oferowanych przez BeesyCluster, użytkownik może komponować złożone scenariusze wykonania usług.Wbudowany w BeesyCluster moduł optymalizacji i wykonania scenariuszajest rozwiązaniem scentralizowanym, podatnym na szereg zagrożeń związanych z awariami węzła nadzorującego wykonanie scenariusza. W przypadku, gdy ten sam węzeł nadzoruje wiele scenariuszy, rozwiązanie scentralizowane jest także potencjalnie niewydolne.Rozdział omawia użycie technologii agentowej w celu stworzenia autonomicznego, rozproszonego, kooperacyjnego modułu nadzoru nad wykonaniem złożonych scenariuszy wykonania usług dla systemu BeesyCluster.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług) strony 149 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Matuszek M.: Środowisko agentowe w BeesyCluster// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.149-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi