Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY AGENTOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY AGENTOWE

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY AGENTOWE

 • Inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania

  W pracy omówiono inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania. Po krótkim przedstawieniu ewolucji systemów zdalnego nauczania i ich wybranych zastosowań, scharakteryzowano inteligentne agenty edukacyjne. Omówiono wykorzystanie programowania genetycznego oraz algorytmów neuro-ewolucyjnych do implementacji oprogramowania tej klasy. Ponadto, nawiązano do modelu Map-Reduce, który efektywnie wspiera architekturę nowoczesnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy agentowe - cechy, zastosowanie oraz przegląd narzędzi do ich tworzenia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rosnące zapotrzebowanie na systemy inteligentne powoduje jednoczesny wzrost zainteresowania tematyką systemów agentowych, mogących znaleźć zastosowanie w budowie wieloagentowych środowisk systemów inteligentnych. Niniejszy artykuł stanowi przegląd problematyki systemów agentowych poczynając od prezentacji definicji a kończąc na specyfikacji środowisk do wywarzania takich systemów. Stanowi także próbę odpowiedzi na ważne pytanie...

 • Systemy Agentowe - 2022

  Kursy Online
  • M. Matuszek

  {mlang pl}Systemy Agentowe{mlang}{mlang en}Agent Systems{mlang}

 • Systemy Agentowe - 2023

  Kursy Online
  • M. Matuszek

  {mlang pl}Systemy Agentowe{mlang}{mlang en}Agent Systems{mlang}

 • Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  Osoby

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • Synteza sterowania nieliniowymi systemami dynamicznymi oparta na grafach przestrzeni stanów oraz na zastosowaniu algorytmów optymalizacji dyskretnej i agentowej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozprawa poświęcona jest numerycznym metodom syntezy sterowania, w których sterowanie traktujemy jako wieloetapowy proces decyzyjny. W tym przypadku decyzje dotyczące wyboru strategii sterowania podejmowane są w wybranych punktach na osi czasu oraz w przestrzeni stanów badanego procesu. W rozprawie proponuje się dwa podejścia: kombinatoryczne - MOK (metoda optymalizacji kombinatorycznej), agentowe - MOA (metoda optymalizacji agentowej).Podejście...

 • Project Team Management Supported by an Agent-Based Model

  Publikacja

  This work is a continuation of a series of works about research into the use of multi-agent systems to support IT project management. Previous studies have shown the possibility of using a multi-agent in order to optimize management decisions concerning the selection of methods for project implementation. It was noted that the project manager's decisions are influenced by three fundamental parameters: the entropy of the project,...

 • Weryfikacja agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Rozdział podejmuje próbę weryfikacji agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu po to aby w dalszej części dokonać weryfikacji zbudowanego prototypu. Artykuł poza samą weryfikacją pokazuje jednocześnie kierunki dalszego rozwoju przyjętej struktury systemu agentowego do oceny technologii IT.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstępnego w systemach agentowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Autorzy przedstawią w pracy ideę systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Model zaprojektowany pierwotnie dla wsparcia decyzyjnego w obszarze IT zaadoptowano dla środowiska przetwarzania danych chemicznych. Osiągniętym celem był oparty na wiedzy mechanizm generowania prognoz o stężeniu zanieczyszczeń chemicznych. Model został pozytywnie zweryfikowany z punktu widzenia jego struktury i algorytmu działania. W...

 • Verification of agent system for it project management support

  Publikacja

  This article is a continuation of article series telling about research about possibility of using agent system to information technology evaluation. Following article presents full conception of exploiting agent system and shows how it can support some managers works, especially in taking correct management method and information tool for project management. In this article the agent system that based on knowledge and can process...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym

  Publikacja

  Artykuł podejmuje próbę wyodrębnienia kluczowych parametrów wpływających na dobór metody zarządzania projektem, tak aby parametry te mogły być przetwarzane przez agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu oraz omówiono kluczowe czynniki wpływające na decyzje zarządcze po to, aby w dalszej części pokazać możliwość działania systemu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dobór usług w środowiskach agentowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przetwarzanie wszechobecne (ang. pervasive computing) zakłada zanurzenie użytkowników w przestrzeni inteligentnej, której elementami stają się przedmioty i urządzenia powszechnego użytku. W swoich założeniach przestrzeń ta ma dopasowywa się do użytkownika w sposób w pełni automatyczny, jednakże aby tak było, potrzebna jest seria nierzadko złożonych interakcji na styku użytkownik-przestrzeń inteligentna.Model agentowy, którego...

 • Protokół głosowania większościowego w narzędziu wsparcia decyzji handlowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Istnieje szerokie spektrum narzędzi i metod wspierających decyzje handlowe, lecz brakuj jasnych reguł ich stosowania. Zaproponowano samoorganizujacy się system agentowy do wspierania decyzji handlowych. System bazując na glosowaniu z dynamicznymi wagami, wskazuje efektywne indykatory na podstawie ich poprzednich osiągnięć. Przedstawiono analizę formalną i wyniki weryfikacji, potwierdzającej cechy rozwiązania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Leader election for anonymous asynchronous agents in arbitrary networks

  Publikacja

  - DISTRIBUTED COMPUTING - Rok 2014

  We consider the problem of leader election among mobile agents operating in an arbitrary network modeled as an undirected graph. Nodes of the network are unlabeled and all agents are identical. Hence the only way to elect a leader among agents is by exploiting asymmetries in their initial positions in the graph. Agents do not know the graph or their positions in it, hence they must gain this knowledge by navigating in the graph...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Software Agents for Computer Network Security

  Publikacja

  - Rok 2012

  The chapter presents applications of multi-agent technology for design and implementation of agent-based systems intended to cooperatively solve several critical tasks in the area of computer network security. These systems are Agent-based Generator of Computer Attacks (AGCA), Multi-agent Intrusion Detection and Protection System (MIDPS), Agent-based Environment for Simulation of DDoS Attacks and Defense (AESAD) and Mobile Agent...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Security and Anonymity in Agent Systems

  Publikacja

  - Rok 2012

  Many agent systems have been developed and suggested for commercial application. However, in spite of the significant potential offered by the agent paradigm, the lack of such important properties as security, anonymity and untracebility especially in open dynamical environment, such as the Internet, has blocked the active implementation of agent technologies. Protecting agent systems poses a more demanding challenge comparing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Agents in Simulation of Cyberattacks to Evaluate Security of Critical Infrastructures

  Publikacja

  - Rok 2013

  In the last years critical infrastructures have become highly dependent on the information technologies and exposed to cyberattacks. Because the effects of the attacks can be detrimental, it is crucial to comprehensively asses the security of the infrastructures' information systems. This chapter describes MAlSim - the simulator of malicious software based on software agents, developed for the needs of a testbed for critical infrastructures...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie techniki agentowej w planowaniu realizacji grafiku zapotrzebowania spółki obrotu energii elektrycznej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Spółki zajmujące się hurtowym obrotem energią elektryczną budują portfel zakupów, w celu pokrycia przewidywanego zapotrzebowania odbiorców. Wiąże się to między innymi z ryzykiem wolumenu. W artykule proponuje się, w celu dostarczenia dodatkowych informacji do procesu budowania portfela, wygenerować zestawy wszystkich zbiorów kontraktów, które spełniają zadane ograniczenia wolumenu. Stosuje się w tym celu technikę agentową do rozwiązania...

 • Validation of an Agent and Ontology-based Information Technology Assessment System

  The aim of this paper is to present a new method of the validation of an Agent and Ontology-based Information Technology Assessment System. In the introduction part of the paper, the characteristics of the proposed multi-agent system are presented. Next, some important details regarding the ontology functionality of this system are described and an approach to its verification process is proposed. The approach employs semantic...

 • Supporting Software Project Management Processes Using the Agent System

  The natural development of information technology area stimulates intense growth of various technologies which support basic organization processes. The range of technologies implies appropriate management thereof, as well as accurate correspondence with conducted activities. Abandonment of activities within individual branches in favour of project approach to performed assignments (especially those connected with software development)...

 • Środowisko agentowe w BeesyCluster

  Publikacja

  - Rok 2010

  System BeesyCluster pozwala na udostępnianie i integrowanieusług (np. obliczeniowych) w środowisku rozproszonym. Korzystając zudostępnionych usług, oraz funkcji zarządzania usługami i przepływem danych oferowanych przez BeesyCluster, użytkownik może komponować złożone scenariusze wykonania usług.Wbudowany w BeesyCluster moduł optymalizacji i wykonania scenariuszajest rozwiązaniem scentralizowanym, podatnym na szereg zagrożeń związanych...

 • DICTOBOT - autonomiczny agent ze zdolnością komunikacji

  Publikacja

  Niniejszy artykuł zdaje sprawę z opracowanego sposobu budowy autonomicznego agenta komunikującego się z otoczeniem w sposób werbalny. Agent taki, opierający się na formalnym, matematycznym modelu psychologii osobowości człowieka, w zależności od stanu emocjonalnego, w jakim się znajduje, w odpowiedni sposób interpretuje usłyszane kwestie oraz formułuje swoją wypowiedź. Jednocześnie, w zależności od stopnia spełnienia swoich potrzeb,...

 • Potential applicability of ontologies for the evaluation of information technology

  Publikacja

  In this article we present the possibilities of using ontologies as a part of a multi-agent system (MAS) designed for the evaluation of information technologies. This is a part of a broader idea devel-oped by the team of researchers at Gdańsk University of Technology. The article deals with defining ontologies, presenting main technologies for their design and implementation and proposes, initially, domains of the ontologies' interest...

 • Concept of the agent system for the information technology evaluation

  Publikacja

  In this paper the concept of the agent system for the information technology evaluation has been presented. This article includes the concept description and shows abilities of using software tools which can be applicable to implementation and verification of proposed solution. The article is the part of common researches over creation solutions for information technology evaluation which range over using expert's evaluation and...

 • Ocena języków systemów ekspertowych dla celu implementacji baz wiedzy Systemu Wieloagentowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy dokonano oceny wybranych narzędzi do implementacji modelu baz wiedzy systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Narzędzia te to języki programowania systemów ekspertowych. Jakkolwiek bardzo dobrze sprawdzają się one w zastosowaniach związanych z gromadzeniem wiedzy w postaci zarówno faktów, jak i reguł to może się okazać, że nie udaje się z ich wykorzystaniem zrealizować wszystkich wymagań zdefiniowanych...

 • Koncepcja zastosowania systemów agentowych do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania systemów agentowych do oceny technologii informatycznych. Praca zawiera opis koncepcji oraz przedstawia możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych mogących znaleźć zastosowanie do implementacji i weryfikacji proponowanego rozwiązania. Praca jest częścią wspólnych badań nad tworzeniem rozwiązań do oceny technologii informatycznych, które obejmują wykorzystanie ocen eksperckich...

 • Możliwości zastosowania ontologii do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania ontologii w wieloagentowym systemie przeznaczonym do oceny technologii informatycznych. Jest to fragment nowej koncepcji powstałej w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pokazano, czym są ontologie oraz technologie stosowane w ich projektowaniu i implementacji oraz zaproponowano wstępnie dziedziny, które powinny...

 • Information technology assessment using a functional prototype of the agent based system

  In the paper authors present the progress of works related with the agent-based system serving the purpose of information technology assessment. Currently this is a prototype including agents, the knowledge base and the ontology; the domain incorporated by the assessment-enterprise managing technologies with special attention paid to technologies directed to IT projects. In this paper, besides indication of expected functionalities...

 • Zastosowania ontologii: Charakterystyczne cechy agentów semantycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Na podstawie reprezentatywnych przykładów podjeto próbę zilustrowania spektrum zastosowań agentów programowych. Wskazano główne cechy wyrózniajace poszczególne rodzaje agentów oraz ich atrybuty niezbędne dla omawianych zastosowań.

 • Evolution of concept of agent system for information technology evaluation

  Publikacja

 • Wykorzystanie techniki agentowej w planowaniu realizacji grafiku zapotrzebowania spółki obrotu energii elektrycznej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Spółki zajmujące się hurtowym obrotem energią elektryczną budują portfel zakupów, w celu pokrycia przewidywanego zapotrzebowania odbiorców. Wiąże się to między innymi z ryzykiem wolumenu. W artykule proponuje się, w celu dostarczenia dodatkowych informacji do procesu budowania portfela, wygenerować zestawy wszystkich zbiorów kontraktów, które spełniają zadane ograniczenia wolumenu. Stosuje się w tym celu technikę agentową do rozwiązania...

 • Ontologia usług sieciowych OWL-S.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozwijająca się dziedzina agentów i usług sieciowych dojrzała do wypracowania standardów zapewniających wspólny sposób opisu, wywoływania i nadzoru wykonania tych serwisów. Propozycja takiego standardu jest opisywana w rozdziale ontologia OWL-S, bazująca na założeniach sieci sematycznej i będąca rozwinięciem oraz uporządkowaniem wcześniejszej propozycji znanej pod nazwą DAML+OIL oraz DAML-S.

 • Synchronizacja wiedzy w systemach agentowych

  Publikacja

  - Rok 2022

  Agenty inteligentne są jednym z komponentów stosowanych w pro- jektowaniu rozproszonych inteligentnych systemów obliczeniowych. W rozdziale wskazano istotne aspekty systemów agentowych, a na- stępnie omówiono wybrane metody synchronizacji wiedzy między agentami będącymi częścią systemu agentowego. Omówiono podej- ście właściwe dla agentów zaufanych oraz jego modyfikację dla agen- tów, które mogą celowo próbować wprowadzać inne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym