Concept of the agent system for the information technology evaluation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Concept of the agent system for the information technology evaluation

Abstrakt

In this paper the concept of the agent system for the information technology evaluation has been presented. This article includes the concept description and shows abilities of using software tools which can be applicable to implementation and verification of proposed solution. The article is the part of common researches over creation solutions for information technology evaluation which range over using expert's evaluation and building, on the ground of this knowledge, ontology and intelligent systems, using described ontology and knowledge bases. An assignment of proposed agent systems is planning assortment and controlling of describing ontology and knowledge bases and intelligent systems which base on that ontology and knowledge bases.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information systems architecture and technology : information systems and computer communication networks strony 61 - 69
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Ziółkowski A., Orłowski C.: Concept of the agent system for the information technology evaluation// Information systems architecture and technology : information systems and computer communication networks/ ed. ed. Adam Grzech [et al.] ; Wrocław University of Technology. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, s.61-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi