DICTOBOT - autonomiczny agent ze zdolnością komunikacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

DICTOBOT - autonomiczny agent ze zdolnością komunikacji

Abstrakt

Niniejszy artykuł zdaje sprawę z opracowanego sposobu budowy autonomicznego agenta komunikującego się z otoczeniem w sposób werbalny. Agent taki, opierający się na formalnym, matematycznym modelu psychologii osobowości człowieka, w zależności od stanu emocjonalnego, w jakim się znajduje, w odpowiedni sposób interpretuje usłyszane kwestie oraz formułuje swoją wypowiedź. Jednocześnie, w zależności od stopnia spełnienia swoich potrzeb, może komunikować się z otoczeniem, podpowiadając na przykład sposób ich zaspokojenia (np. prosić o jakąś pomoc, czy jedzenie). Oznacza to, że sposób reakcji lub odpowiedzi na pytania nie jest uzależniony jedynie od 'sztywnej' bazy wiedzy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Czubenko M.: DICTOBOT - autonomiczny agent ze zdolnością komunikacji// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.87-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi