Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę wyodrębnienia kluczowych parametrów wpływających na dobór metody zarządzania projektem, tak aby parametry te mogły być przetwarzane przez agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu oraz omówiono kluczowe czynniki wpływające na decyzje zarządcze po to, aby w dalszej części pokazać możliwość działania systemu w oparciu o te parametry. Artykuł poza omówieniem mechanizmu działania systemu wskazuje jednocześnie kierunki dalszego rozwoju przyjętej struktury systemu agentowego do oceny technologii IT.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 309 - 318
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Ziółkowski A.: Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s.309-318
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi