Wczesne badanie pacjentów jako telemedyczne scenariusze automatycznej integracji usług - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wczesne badanie pacjentów jako telemedyczne scenariusze automatycznej integracji usług

Abstrakt

Zadania domowej opieki medycznej mogą być realizowane poprzez wykonanie scenariuszy telemedycznych częściowo automatycznie i zdalnie. Jednym ze środowisk automatycznej integracji usług i realizacji scenariuszy jest system BeesyCluster wdrożony w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Przedstawiono przykładowy scenariusz telemedyczny z zakresu monitoringu kardiologicznego. Opisano jego implementację oraz wykonanie w środowisku tego klastra.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Scenariusze ochrony własności intelektualnej) strony 121 - 129
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bońkowski A.: Wczesne badanie pacjentów jako telemedyczne scenariusze automatycznej integracji usług// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Scenariusze ochrony własności intelektualnej)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.121-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi