Automatyczna klasyfikacja gatunków muzycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczna klasyfikacja gatunków muzycznych

Abstrakt

Celem referatu jest dokonanie krótkiego przeglądu stanu badań w dziedzinie wyszukiwania i klasyfikacji gatunków muzycznych. Ponadto przedstawiony zostanie eksperyment polegający na klasyfikacji wybranych gatunków muzycznych z wykorzystaniem przykładowego klasyfikatora. W pierwszej kolejności zaprezentowano proces selekcji cech dystynktywnych. Opracowany wektor cech został następnie poddany testom klasyfikacji na zamkniętym zbiorze próbek utworów muzycznych. Uzyskane wyniki potwierdzają potrzebę optymalizacji wektora cech w procesie automatycznego rozpoznawania gatunków muzycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kostek B., Kania Ł.: Automatyczna klasyfikacja gatunków muzycznych // Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 6 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi