Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym najbardziej efektywnym działaniem poprawy brd. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym najbardziej efektywnym działaniem poprawy brd.

Abstrakt

Prędkość jako czynnik wpływający na zagrożenie w ruchu drogowym.Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym.Przykłady rozwiązań z Francji i Wielkiej Brytanii.Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 57 - 64,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kustra W., Jamroz K., Staniszewski J.: Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym najbardziej efektywnym działaniem poprawy brd.// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 7/8 (2006), s.57-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi