Awaria wiaduktu nad obwodnicą Trójmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Awaria wiaduktu nad obwodnicą Trójmiasta

Abstrakt

Opisano awarię wiaduktu drogowego spowodowaną uderzeniem ponadnormatywnego gabarytowo pojazdu. Zwrócono uwagę na skutki uderzenia, powodujące zniszczenie jednego z przęseł. Przedstawiono wyniki teoretycznych analiz statyczno-wytrzymałościowych wiaduktu w stanie awaryjnym oraz w fazach rozbiórki uszkodzonego przęsła. Omówiono sposób doraźnego zabezpieczenia obiektu, warunki dalszej eksploatacji oraz sposób naprawy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 400 - 404,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Banaś A., Malinowski M.: Awaria wiaduktu nad obwodnicą Trójmiasta// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 7-8 (2013), s.400-404
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi