Awarie mostu Cłowego w Szczecinie

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.

Cytowania

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Materiały Budowlane strony 86 - 88,
ISSN: 0137-2971
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Żółtowski K., Binczyk M.: Awarie mostu Cłowego w Szczecinie// Materiały Budowlane. -., nr. 1 (2018), s.86-88
DOI: 10.15199/33.2018.01.26
wyświetlono 14 razy
Meta Tagi