Awarie mostu Cłowego w Szczecinie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Awarie mostu Cłowego w Szczecinie

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię budowy i eksploatacji mostu Cłowego w Szczecinie. W ciągu 56 lat eksploatacji obiektu wykonano wiele ekspertyz, napraw i remontów. Ostatecznie most został zamknięty z powodu awarii stalowych kabli sprężenia zewnętrznego. Przedstawiono główne przyczyny degradacji obiektu i awarii. Opisano również obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wykonane do koncepcji rozbiórki przęseł mostu.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 86 - 88,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K., Binczyk M.: Awarie mostu Cłowego w Szczecinie// Materiały Budowlane. -., nr. 1 (2018), s.86-88

wyświetlono 14 razy

Meta Tagi