Badania doświadczalne różnych sposobów smarowania wzdłużnych łożysk ślizgowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania doświadczalne różnych sposobów smarowania wzdłużnych łożysk ślizgowych

Abstrakt

Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne charakteryzują się znacznymi stratami tarcia, które przyczyniają się do wzrostu temperatury łożyska i obniżenia jego nośności. Obecnie olej smarujący jest zazwyczaj chłodzony w zewnętrznych układach chłodzenia. Po schłodzeniu olej jest dostarczany z powrotem do korpusu łożyska, z reguły do przestrzeni między klockami łożyska. Skuteczność dostarczania schłodzonego oleju w pobliże wlotu do szczeliny smarowej ma wpływ na temperaturę łożyska i jego obciążalność. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych trzech systemów dostarczania oleju na właściwości małego łożyska szybkoobrotowego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA strony 213 - 221,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rotta G., Wasilczuk M., Wodtke M.: Badania doświadczalne różnych sposobów smarowania wzdłużnych łożysk ślizgowych// TRIBOLOGIA. -., nr. nr 5 (2010), s.213-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi