Badania energetyczne wielosymptomowego zmęczenia materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania energetyczne wielosymptomowego zmęczenia materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe założenia projektu badawczego, którego głównym celem naukowym jest identyfikacja wolnozmiennych procesów energetycznych towarzyszących wysokocyklowemu zmęczeniu materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych, zwłaszcza okrętowych, dla potrzeb ich diagnozowania. Przewiduje się, że zastosowanie alternatywnych metod diagnostycznych opartych na energetycznych obserwacjach przebiegu wielosymptomowych, ciągłych i nieodwracalnych zmian stanu zmęczenia materiału i konstrukcji elementów transmitujących strumień energii mechanicznej od silnika napędowego do pędnika okrętowego stanowić będzie istotne uzupełnienie już istniejących systemów diagnozujących silników i napędów okrętowych. Tylko wówczas można uznać za w pełni uzasadnione i racjonalne decyzje o wdrażaniu do systemów eksploatacji strategii według aktualnego stanu technicznego. W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań eksperymentalnych, które przeprowadzono na maszynie zmęczeniowej firmy Schenck, odpowiednio zaadaptowanej dla celu planowanych badań energetycznych, z zastosowaniem skompletowanej aparatury pomiarowej drgań, emisji akustycznej i cieplnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012 strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Korczewski Z.: Badania energetyczne wielosymptomowego zmęczenia materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych // XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012/ ed. Akademia Morska. Gdynia: , 2012, s.1-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi