Badania jakości wód butelkowanych: wyzwania i problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania jakości wód butelkowanych: wyzwania i problemy

Abstrakt

Woda ma niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Jest ona m. in. istotnym uzupełnieniem diety w brakujące w makro- oraz mikroelementy. Zrozumienie potencjalnych pożytecznych i szkodliwych skutków ich wpływu staje się ważnym aspektem przy wyborze wody mineralnej. Znaczącą rolę w tej kwestii odgrywają regulacje prawne oraz wymagania, które są podstawą do klasyfikacji wód dostępnych na rynku. Stale rosnąca popularność wód butelkowanych sprawia, że niezwykle istotne staje się analizowanie nie tylko ich składu mineralnego, ale przede wszystkim zawartości ewentualnych zanieczyszczeń ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych. Wody butelkowane, w tym aspekcie, są szczególnym przypadkiem, ponieważ poza zanieczyszczeniami organicznymi pochodzącymi z środowiska istnieje możliwość zanieczyszczania jej wtórnie w skutek nieprawidłowych warunków transportu i przechowywania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 42 - 47,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Diduch M., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Badania jakości wód butelkowanych: wyzwania i problemy// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 4 (2010), s.42-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi