Badania małych turbin niskospadowych - metodyka i doświadczenia praktyczne z polskich elektrowni wodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania małych turbin niskospadowych - metodyka i doświadczenia praktyczne z polskich elektrowni wodnych

Abstrakt

Badania hydrozespołów w warunkach eksploatacyjnych podejmowane są zwykle w związku z ich rozruchem, optymalizacją pracy elektrowni, koniecznością ustalenia przyczyn obserwowanych niesprawności, decyzją o ewentualnym remoncie lub wymianie oraz oceną skuteczności podjętych działań – w tym sprawdzeniem dotrzymania gwarancji deklarowanych przez dostawcę. Zamiarem autorów niniejszego artykułu jest wskazanie na zasadność podejmowania takich badań oraz możliwość dopasowania ich zakresu i kosztów do rzeczywistych potrzeb u spodziewanych korzyści. Przybliżając stosowaną metodykę zwracamy uwagę na uwarunkowania techniczne. Ich świadomość jest wysoce pożądana już w fazie projektowania obiektu oraz pomocna przy podejmowaniu kontaktu z potencjalnym wykonawcą badań.

Autorzy

 • Zdjęcie użytkownika Janusz Steller

  Janusz Steller

 • Zdjęcie użytkownika Karol Felicjancik

  Karol Felicjancik

 • Zdjęcie użytkownika Adam Henke

  Adam Henke

 • Zdjęcie użytkownika Waldemar Janicki

  Waldemar Janicki

 • Zdjęcie użytkownika Zbigniew Krzemianowski

  Zbigniew Krzemianowski

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka Wodna strony 36 - 42,
ISSN: 2299-0674
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Steller J., Felicjancik K., Henke a., Janicki W., Krzemianowski z.: Badania małych turbin niskospadowych - metodyka i doświadczenia praktyczne z polskich elektrowni wodnych// Energetyka Wodna. -., nr. 3 (2013), s.36-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi