Badania oczyszczania ścieków pożarniczych metodą osadu czynnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania oczyszczania ścieków pożarniczych metodą osadu czynnego

Abstrakt

Zbadano efektywność biologicznego oczyszczania ścieków pożarniczych, uwzględniając nitryfikację, w laboratoryjnym reaktorze z osadem czynnym. Przebadano ścieki surowe rozcieńczone, ścieki poddane koagulacji związkami glinu oraz ścieki po koagulacji i utlenianiu z zastosowaniem reakcji Fentona. Efektywność oczyszczania mierzono stopniem redukcji ChZT. Badano aktywność dehydrogenaz mikroorganozmów osadu czynnego, stężenie azotu amonowego i obecność bakterii nitryfikacyjnych. Prowadzono również mikroskopową obserwację osadu czynnego. Największy stopień redukcji ChZT zaobserwowano dla ścieków poddanych wcześniejszej koagulacji oraz po reakcji Fentona. Indeks osadu w układach z dodatkiem H2O2 ulegał obniżeniu w stosunku do wartości wyjściowych o ok. 30%. Nieznaczny spadek stężenia azotu amonowego oraz zmniejszoną liczbę bakterii nitryfikacyjnych zaobserwowano dla ścieków nie poddanych obróbce chemicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna) strony 96 - 102,
ISSN: 2299-8993
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Chrzanowska M., Hupka J., Szewczulak Ł.: Badania oczyszczania ścieków pożarniczych metodą osadu czynnego// Inżynieria Ekologiczna. -., nr. 8 (2003), s.96-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi