Badania odbioru sygnałów systemu GPS w obecności sygnałów zakłócających - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania odbioru sygnałów systemu GPS w obecności sygnałów zakłócających

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcono opisowi badań możliwości odbioru - w obecności zakłóceń - sygnałów transmitowanych w systemie nawigacji satelitarnej GPS. Tytułem wstępu dokonano ogólnej charakterystyki tego systemu. W części drugiej wymieniono rodzaje zagrożeń stojących przed użytkownikami usługi lokalizacji. Następnie, przedstawiono schemat stanowiska badawczego do oceny wpływu zakłóceń na odbiór sygnałów nawigacyjnych. W punkcie czwartym opisano metodologię przeprowadzanych badań. Punkt piąty stanowi prezentację przykładowych wyników.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
NATCon'2010 / Naval Armament & Technology Conference - IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Technika i Uzbrojenie Morskie, Gdynia 20-21 października 2010r. - [CD]
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Magiera J., Stefański J., Studańska A.: Badania odbioru sygnałów systemu GPS w obecności sygnałów zakłócających// NATCon'2010 / Naval Armament & Technology Conference - IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Technika i Uzbrojenie Morskie, Gdynia 20-21 października 2010r. - [CD]/ Gdynia: , 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi