Badania potencjału MSP w kontekście Euro 2012 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania potencjału MSP w kontekście Euro 2012

Abstrakt

Rozdział ten jest propozycją analizy potencjału MSP w związku z wydarzeniem masowym. Przedstawiono tutaj jakie potencjalne korzyści może przynieść goszczenie takiej imprezy w regionie dla sektora przedsiębiorstw. Przedstawiono tutaj także problemy i dylematy związane z badaniem samych przedsiębiorstw działających na małą skalę.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać? strony 43 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Badania potencjału MSP w kontekście Euro 2012// EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać?/ ed. eds. Nelly Daszkiewicz, Julita Wasilczuk. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.43-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi