Badania rozkładu temperatury na grubości płaszcza żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków w okresie zimowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania rozkładu temperatury na grubości płaszcza żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków w okresie zimowym

Abstrakt

Podczas eksploatacji zbiorników oczyszczalni ścieków na skutek różnicy temperatury ścieków a temperaturą powietrza na zewnątrz, powstają oddziaływania termiczne, które w przypadku nieocieplonej ściany żelbetowego zbiornika na ciecz, mogą przyczynić się do powstania zarysowań [1.] co w konsekwencji może doprowadzić do utraty szczelności. Powstałe na skutek różnic temperatur naprężenia rozciągające sumują się z naprężeniami wnikającymi z procesów termiczno – wilgotnościowych zachodzących w betonie [2.] oraz z pozostałymi oddziaływaniami zewnętrznymi. Zewnętrzne oddziaływania termiczne oraz te wynikające ze skurczu betonu nie zawsze są uwzględniane podczas projektowania, czego przykładem są awaryjne zarysowania zbiorników o czym mowa w [3.], [4.]. Uwzględnienie oddziaływań termicznych szczególnie istotne jest w przypadku oczyszczalni ścieków przemysłowych, gdzie temperatura ścieków może być znacząco wyższa niż w przypadku ścieków komunalnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Piotrkowski P., Godycki-Ćwirko T.: Badania rozkładu temperatury na grubości płaszcza żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków w okresie zimowym// / : , 2018,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi