Badania teoretyczne łożysk ślizgowych podpartych na czaszy kulistej = Theoretical tests of hydrodynamic journal bearing with self-aligning spherical support - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania teoretyczne łożysk ślizgowych podpartych na czaszy kulistej = Theoretical tests of hydrodynamic journal bearing with self-aligning spherical support

Abstrakt

Przedstawiono metodykę badań teoretycznych i doświadczalnych łożysk ślizgowych podpartych na czaszy kulistej. Badania teoretyczne prowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego MES oraz programu wyznaczającego charakterystyki filmu olejowego. W celu opisu systemu tribologicznego łożysko-podpora stworzono trójwymiarowy model MES łożyska i gniazda. W czasie badań analizowano wpływ wielu czynników mogących ułatwiać lub utrudniać samonastawność, takich jak luz pomiędzy kulą a gniazdem, wpływ współczynnika tarcia, geometrię gniazda itp. Wyniki badań są aktualnie weryfikowane na specjalnie do tego celu zmodernizowanym stanowisku badawczym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R. 40, strony 147 - 156,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Olszewski A., Wodtke M.: Badania teoretyczne łożysk ślizgowych podpartych na czaszy kulistej = Theoretical tests of hydrodynamic journal bearing with self-aligning spherical support// TRIBOLOGIA. -Vol. R. 40., nr. nr 4=226 (2009), s.147-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi