Badania tytanianu strontu podstawianego żelazem jako potencjalnego materiału katodowego dla tlenkowych ogniw paliwowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania tytanianu strontu podstawianego żelazem jako potencjalnego materiału katodowego dla tlenkowych ogniw paliwowych

Abstrakt

W publikacji przedstawiono motywację podjętych badań nad podstawianymi żelazem tytanianem strontu do zastosowań w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych oraz ukazano wstępne wyniki badań elektrycznych oraz elektrochemicznych.

Aleksander Mroziński, Sebastian Molin, Jakub Karczewski, Piotr Jasiński. (2019). Badania tytanianu strontu podstawianego żelazem jako potencjalnego materiału katodowego dla tlenkowych ogniw paliwowych, (12), 35-39.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych strony 35 - 39,
ISSN: 1896-7205
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Mroziński A., Molin S., Karczewski J., Jasiński P.: Badania tytanianu strontu podstawianego żelazem jako potencjalnego materiału katodowego dla tlenkowych ogniw paliwowych// Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. -., iss. 12 (2019), s.35-39

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi