"Badania wpływu termo cyrkulacji acetonu w termosyfonowym wymienniku ciepła" - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

"Badania wpływu termo cyrkulacji acetonu w termosyfonowym wymienniku ciepła"

Abstrakt

Referat przedstawia wyniki badań wstępnych termosyfonowego wymiennika ciepła, w którym czynnikiem roboczym jest aceton. Celem badań jest określenie spadków ciśnień w instalacji oraz wy-znaczenie wpływu dostarczonego ciepła do parownika na różnicę ciśnień przed i za parownikiem. Badania zostały przeprowadzone dla różnego różnych parametrów chłodzenia skraplacza w termo-sygfonie.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II strony 225 - 230
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Szymański P.: "Badania wpływu termo cyrkulacji acetonu w termosyfonowym wymienniku ciepła"// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/ ed. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.225-230
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi