Badania wpływu efektu nieadiabatyczności na opory przepływu podczas kondensacji w mini kanałach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wpływu efektu nieadiabatyczności na opory przepływu podczas kondensacji w mini kanałach

Abstrakt

Wrzenie i kondensacja są często uznawane za zjawiska symetryczne. Nie zaproponowano jednak, jak dotychczas korelacji, która łącznie opisywałaby te zjawiska. Zależność taka pozwoliłaby na ujednolicenie metodologii projektowania nowoczesnych wymienników minikanaławych. Konstrukcje takie w dobie narastających w przemyśle tendencji do miniaturyzacji wydają się stanowić klucz do ograniczania materiałochłonności jak i ilości medium roboczego w układach, których zadaniem jest odbiór, bądź dostarczenie określonego strumienia ciepła.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii strony 9 - 14
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R.: Badania wpływu efektu nieadiabatyczności na opory przepływu podczas kondensacji w mini kanałach// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.9-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi