Badania wpływu uszkodzeń łożysk na iloczyn wartości chwilowych prądu i napięcia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania wpływu uszkodzeń łożysk na iloczyn wartości chwilowych prądu i napięcia.

Abstrakt

W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych modelu obwodowego silnika indukcyjnego. Do badań przyjęto model zjawisk zachodzących w silniku odwzorowujący wpływ uszkodzeń łożysk na zaburzenia przebiegów prądów i napięć zasilających silnik, oparty na założeniu, że każdy kontakt uszkodzonego fragmentu łożyska z innym elementem łożyska powoduje chwilowy wzrost momentu oporowego, a tym samym mocy chwilowej, pobieranej przez silnik indukcyjny.Symulacje przeprowadzono dla silników bez uszkodzeń oraz dla silników z uszkodzonymi łożyskami, przy różnych wartościach momentu obciążenia. Uszkodzenia zasymulowano wprowadzając oscylacje momentu obciążenia z częstotliwościami charakterystycznymi dla określonych typów uszkodzeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr R. 84, strony 297 - 300,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dzwonkowski A.: Badania wpływu uszkodzeń łożysk na iloczyn wartości chwilowych prądu i napięcia.// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. R. 84., nr. nr 12 (2008), s.297-300
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi