Badania występowania metali ciężkich w Zbiorniku Straszyńskim jako źródle wody pitnej dla Gdańska.**2002, 190 s. 56 rys. 62 tab. bibliogr. 176 poz. Rozprawa doktorska /25.06.2002/. P. Gdań., Wydz. Budownictwa Wodnego i In- żynierii Środowiska. Promotor: dr hab. inż. B. Quant, prof. nadzw. PG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania występowania metali ciężkich w Zbiorniku Straszyńskim jako źródle wody pitnej dla Gdańska.**2002, 190 s. 56 rys. 62 tab. bibliogr. 176 poz. Rozprawa doktorska /25.06.2002/. P. Gdań., Wydz. Budownictwa Wodnego i In- żynierii Środowiska. Promotor: dr hab. inż. B. Quant, prof. nadzw. PG.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi