Badanie biegłości laboratoriów w zakresie oznaczania zawartości analitów z grupy PCB w próbkach osadu rzecznego - WCH PG PCB1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie biegłości laboratoriów w zakresie oznaczania zawartości analitów z grupy PCB w próbkach osadu rzecznego - WCH PG PCB1

Abstrakt

W pracy opisano wyniki badań międzylaboratoryjnych dotyczących oznaczania zawartości analitów z grupy polichlorowanych bifenyli w próbkach osadu rzecznego. Badania stanowiły pierwszy etap wieloletniego projektu dotyczącego określenia biegłości laboratoriów analitycznych w Polsce i były organizowane przez Katedrę Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG we współpracy ze Stowarzyszeniem RefMat oraz firmą LGC Promochem Sp. z o.o.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Konieczka P., Zygmunt B., Namieśnik J.: Badanie biegłości laboratoriów w zakresie oznaczania zawartości analitów z grupy PCB w próbkach osadu rzecznego - WCH PG PCB1// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi