Badanie jakości transmisji danych w interfejsie radiowym MC-CDMA z wykorzystaniem turbokodów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie jakości transmisji danych w interfejsie radiowym MC-CDMA z wykorzystaniem turbokodów

Abstrakt

Technika dostępu radiowego MC−CDMA powstała z połączenia dwóch dotychczas szeroko stosowanych technik dostępu radiowego: CDMA i OFDM i posiada zalety obu tych technologii. W referacie przedstawiono budowę nadajnika i odbiornika dla tego interfejsu radiowego, budowa kodera i dekodera zastosowanego w badaniach turbokodu. Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji w tym interfejsie radiowym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 688 - 691,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Marczak A.: Badanie jakości transmisji danych w interfejsie radiowym MC-CDMA z wykorzystaniem turbokodów// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 6 (2010), s.688-691
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi