Badanie możliwości korekcji ubytku słuchu w polu akustycznym z wykorzystaniem głośników superkierunkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie możliwości korekcji ubytku słuchu w polu akustycznym z wykorzystaniem głośników superkierunkowych

Abstrakt

Celem pracy jest pokazanie możliwości wykorzystania głośników superkierunkowych w badaniu osób niedosłyszących w polu akustycznym. Przedstawiono budowę oraz wyniki pomiarów charakte-rystyk głośników superkierunkowych w komorze bezechowej. Zaproponowano sposób prowadzenia badań osób niedosłyszących w wolnym polu z wykorzystaniem opisanych głośników oraz metodykę wykorzystania opisanej technologii w procesie korekcji ubytków słuchu. Przedstawiono i przeanali-zowano wyniki badań z udziałem grupy pacjentów. Podano wnioski i kierunki rozwoju zapropono-wanej metody korekcji ubytków słuchu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Suchomski P., Charukiewicz A., Kostek B.: Badanie możliwości korekcji ubytku słuchu w polu akustycznym z wykorzystaniem głośników superkierunkowych// OSA 2009 - Open Seminar on Acoustics, 15-18 September, Warszawa -Goniądz = 56 Otwarte Seminarium z Akustyki/ ed. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Warszawa: , 2009, s.517-522
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi