Badanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do współpracy z blokami energetycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do współpracy z blokami energetycznymi

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MW i elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza. Osiągnięcie jak najniższej temperatury wody chłodzącej daje niższe ciśnienie panujące w skraplaczu, co pozytywnie wpływa na ogólną sprawność elektrowni. Analiza została przeprowadzona przy pomocy programu DIAGAR oraz jego preprocesora Projdiag w którym został stworzony wstępny graf obliczeniowy a także wygenerowane dane dla rozpatrywanych wariantów, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie procesu obliczeniowego i analiza otrzymanych wyników. Uzyskany przyrost sprawności produkcji energii elektrycznej w zależności od obniżania temperatury wody chłodzącej skraplacz wyniósł około 1%. Główną przyczyną tak niskiego przyrostu jest fakt, iż do chłodzenia w skraplaczach potrzebne jest duże natężenie przepływu wody chłodzącej, więc by obniżyć temperaturę tej ilości czynnika o 1ºC potrzebne są znaczne ilości chłodu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom I strony 259 - 268
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jakowski D.: Badanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do współpracy z blokami energetycznymi// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom I/ ed. Praca zbiorowa pod redakcją J. SZANTYRA Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.259-268
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi