Badanie przemieszczeń i deformacji nabrzeży portowych i falochronów w czasie budowy i eksploatacji = Displacements and deformations of piers and breakwaters during constructing and exploitation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie przemieszczeń i deformacji nabrzeży portowych i falochronów w czasie budowy i eksploatacji = Displacements and deformations of piers and breakwaters during constructing and exploitation

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka metod badania przemieszczeń i deformacji morskich budowli hydrotechnicznych. Przedstawiono wyniki takich badań kilku obiektów zlokalizowanych nad polskim morzem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Przewłocki S., Żurowski A., Chmielecki M.: Badanie przemieszczeń i deformacji nabrzeży portowych i falochronów w czasie budowy i eksploatacji = Displacements and deformations of piers and breakwaters during constructing and exploitation// Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo. -., nr. z. 54 (2006), s.216-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi