Badanie wpływu położenia terminala ruchomego na dokładność pomiarów w metodzie fingerprinting - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wpływu położenia terminala ruchomego na dokładność pomiarów w metodzie fingerprinting

Abstrakt

Omówiono metodę pomiaru wartości mocy sygnałów w środowisku wewnątrzbudynkowym dla potrzeb implementacji metody fingerprinting. Uwzględniono różne modele terminali ruchomych oraz ich orientację. Przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 869 - 872,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Gilski P.: Badanie wpływu położenia terminala ruchomego na dokładność pomiarów w metodzie fingerprinting// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2014), s.869-872
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi