Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją

Abstrakt

Analiza ukazuje ocenę stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski w relacjach z Rosją w wymiarze infrastrukturalnym. Podejmowane przez kolejne, polskie rządy działania na rzecz zapewnienia stabilnych dostaw surowców energetycznych oraz dywersyfikacji ich źródeł, z uwagi na obecność rosyjskiego kapitału w elementach europejskiej infrastruktury przesyłowej i magazynowej, nie umożliwia eliminacji politycznych wpływów Rosji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia) strony 111 - 126
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Borucińska I.: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją// Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia)/ ed. eds. Marek Rutkowski, Marek Proniewski. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2010, s.111-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi