Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.

Abstrakt

Lektura artykułu ma przybliżyć problematykę oceny bezpieczeństwa w eksploatacji wybranych obiektów technicznych maszyn, oceny przeprowadzanej w fazie ich eksploatacji. Po przedstawieniu podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa sklasyfikowano zagrożenia tej eksploatacji. Następnie przedstawiono proces decyzyjny zapewnienia bezpieczeństwa, i w końcu sformułowano strategię wyboru środków bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn. W podsumowaniu zwraca się uwagę organizacji na znaczenie systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem. strony 21 - 34
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Downarowicz O.: Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.// Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem./ ed. O. Downarowicz. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., 2003, s.21-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi